Од 01.04.2024. и Вашите автобуси може да го користат DKV BOX уредот за плаќање на патарината во Унгарија!